Dobrý den, s čím Vám můžeme pomoci? +420 602 386 822 bezpeci@kavan.cz

Navigace Poptávka

10 hlavních zásad

  • Každodenním úsilím zvyšovat etickou a morální úroveň pracovníků společnosti Kavan, a to jak v pracovních a mezilidských vztazích uvnitř firmy, ale hlavně ve vztahu k Vám, našim zákazníkům.
  • Každodenně posilovat a upevňovat optimismus, kladné a láskyplné vnímání a důvěru mezi zaměstnanci společnosti Kavan a zákazníky, což dokazujeme především kvalitou námi odvedených služeb. Reference tady.
  • Pružně reagovat na vaše požadavky, především z hlediska bezpečnosti a užitné hodnoty námi nabízených výrobků, úrovně a rozsahu služeb.
  • Co nejrychleji zavádět do naší nabídky výrobky s nejlepšími užitnými vlastnostmi, výrobky, které jsou bezpečnější a spolehlivější v provozu.
  • Ve vývoji našich výrobků a služeb uplatňovat nejnovější známé technologické postupy a poznatky.
  • Pro zajištění nejvyšší možné úrovně služeb uplatňovat efektivní systémy řízení.
  • Zajistit vám nejvyšší možné úrovně služeb, díky stálému a zkušenému tým pracovníků.
  • Snažit se vám dát vždy o něco víc, než očekáváte.
  • Nejvyšší šéf v naší společnosti je náš zákazník!
  • Spolupracujeme pouze s dodavateli a dalšími subjekty spočívajících na obdobných základech a hodnotách jako naše společnost Kavan.Aktuálně máme volné kapacity

Konzultace poskytujeme zdarma