Dobrý den, s čím Vám můžeme pomoci? +420 602 386 822 bezpeci@kavan.cz

Navigace Poptávka

Ochrana osobních údajů

GDPR – Zpracování osobních údajů

Touto informací o zpracování osobních údajů Vás chceme zorientovat, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a předložili Vám vysvětlení o Vašich základních zákonných právech v této oblasti. S Vašimi osobními údaji pracujeme zodpovědně v souladu s právními a technickými požadavky.

Zodpovědná osoba za způsob zpracování  Vašich údajů je KAVAN spol.s.r.o., se sídlem Družstevní ochoz 1308, 140 00 Praha 4, IČ 25077295  (dále jen „nám“ nebo „my“ nebo Společnost).

Jsme zodpovědný správce Vašich osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s do budoucna uvažovaným nebo již stávajícím obchodním vztahem.

Zpracovávat budeme pouze Vaše osobní údaje, které získáme od Vás. Nezískáváme údaje od třetích stran. Osobní údaje obsahují obvykle Vaše jméno a příjmení, společnost, za kterou vystupujete, adresu společnosti případně adresu trvalého bydliště a adresu montáže, emailovou adresu a telefonní číslo. Nebudeme provádět žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás ovlivňovala, ani vytvářet profily s použitím Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu,

k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků vyplývajících z  obchodního vztahu a rovněž k jejich ukončení, dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména pak k uplatnění práva za vady, k reklamaci, či obhajobě nároku a práv Společnosti.

Naše Společnost uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v provozovnách společnosti Kavan s.r.o. na vlastních elektronických prostředcích, případně v papírové formě. Pokud je Společnost a její aktiva získána třetí stranou, osobní údaje, které máme o obchodních partnerech, budou jedním z přenesených aktiv. V jiných případech nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vaším osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu nedáte svolení. Vaše osobní data uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu možnosti uplatnění našich práv ze smluvního vztahu vyplývajících. Vaše údaje uchováváme po dobu možnosti kontroly ze strany orgánu veřejné moci (např. daňové a celní důvody), obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu a práv Společnosti z tohoto vztahu vyplývajících.

Máte právo po nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitky proti zpracování v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. V případě, že nesouhlasíte se způsobem zpracování Vašich osobních dat nebo požadujete jiné informace můžete své připomínky a dotazy zaslat na výše uvedený email. Nebudete-li spokojeni s nabídnutým řešením z naší strany, můžete zaslat podnět na příslušný dozorový úřad.

V Praze, leden 2024Aktuálně máme volné kapacity

Konzultace poskytujeme zdarma