Vícebodové samozamykací zámky GU SECURY

Zamykání: Tříbodové

Varianty zámků: S panikovou funkcí, bez panikové funkce, elektromotorický

Další informace
 • Vícebodové uzamčení
 • Samozamykací
 • Paniková funkce
 • Napojení na domovní telefony
 • Napojení na čipový systém

Domovní nebo fasádní dveře kladou obzvláštní požadavky na bezpečnost proti vloupání, pro­tipožární ochranu, těsnost a průchodnost. Díky vícebo­dovým zamykáním můžete zareagovat přesně na tyto požadavky: S doplňkovými prvky zamykání v horní a dolní části dveří a s individuálním řešením pro každou montážní situaci – od manu­álního pro­ve­dení až po samoz­amykací uzamykací systém s panikovou funkcí.

Lze dodat jako součást nových dveří nebo lze montovat do stávajících dřevěných, ocelových, hliníkových i plastových dveří.

Samozamykací funkce

Zcela automaticky tak spojíte bezpečí s pohodlnou obsl­uhou: Samoz­amykací uzamykací sys­témy GU nahr­azují manu­ální zamk­nutí zámku hlavní závorou pomocí klíče. Po zavření dveří se automaticky vysune závora na 20 mm a dveře jsou tak zajištěny proti zat­lačení zpět. Nezávisle na tom, zda se jedná o oblast objektu s požadavky na pro­tipožární ochranu a panikovou funkci, nebo o privátní bytovou oblast, tyto uzamykací sys­témy můžete kdykoliv otevřít zevnitř pomocí kliky nebo zvenku pomocí klíče.

Vícebo­dové zamykání GU SECURY Automatic:

 • Po zavření dveří se aktivují tři automatické střelkové závory s 20 mm vysu­n­utím. Automaticky se uzamknou a zajistí se proti odt­lačení.
 • V kombi­naci s různými dveřními sys­témy jsou cer­ti­fik­ovány pro třídu odol­nosti RC 2 a RC 3
 • Ve směru úniku jsou (na přání) opatřeny panikovou funkcí (voli­telně funkce B/C/E)
 • V zásadě jsou použi­telné u pro­tipožárních dveří a dveří s pro­tik­ouřovou ochrannou
 • Použi­telné pro jedno a dvoukřídlé dveřní sys­témy
 • V kombi­naci s kováním BKS schváleny dle norem EN 179 / EN 1125
 • Vhodné pro kombinaci s čipovým vstupním systémem Smart Air

Elektromotor A-Openner

 • Zajistí motorické zatáhnutí všech závor po přijetí signálu domovního telefonu, čtečky apod.
 • Vhodné pro bezba­riérové stavby podle normy DIN 18040
 • Vhodné pro napojení na domovní telefony
Motor A-Openner

Motor A-Openner

Vhodné příslušenství

Podobné produkty:

 

Kontaktujte nás

KONZULTACE ZDARMA

  Pošlete nám své telefonní číslo, zavoláme ještě dnes nebo zítra (technik volá ve všední dny 9 - 17)

  Kompletní katalog KAVAN

  Stáhněte si náš kompletní katalog ve formátu PDF (velikost 13 MB). Mějte jej kdykoliv a kdekoliv k nahlédnutí.

  Stáhnout
  Technická řešení a případové studie

  Zde se můžete podívat na navržená technická řešení či případové studie a návrhy našim zákazníkům.

  Více informací
  Český výrobek
  YouTube kanál KAVAN

  Youtube

  Rady a tipy na blogu Kavan

  Youtube

  Likvidujeme ekologicky

  Kontaktní formulář

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním novinek od firmy KAVAN s.r.o. Údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně. Více zde.